359797978_613591874090084_6465280707355446560_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
350522737_779921576910553_7712626211781790552_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
JOLA
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
355139060_602409578541647_4410511230984460950_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
360099609_613593944089877_571872476681432326_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
363428271_619597020156236_8923800657472356702_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
363447328_619596863489585_7978141622002436656_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
397982297_1048508166298589_6697736461768317026_n
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
Pasieka
Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.
previous arrow
next arrow

W Polsce pierwszy uniwersytet ludowy powstał w Dalkach (obecnie dzielnica Gniezna)  w 1921 r. Założony został przez ks. Antoniego Ludwiczaka. Dążeniem Ludwiczaka było, aby  w Polsce niepodległej, ale osłabionej przez okres zaborów, przez „wychowanie młodzieży społeczeństwo wzmocnić i zahartować” (X. Antoni Ludwiczak, Uniwersytety Ludowe w Polsce, Poznań 1927).

 

 

kopia23
Historia
_______

Wzmacniamy społeczności.
Zmieniamy życie.

Pierwsze uniwersytety ludowe na świecie powstały w Danii w połowie XIX wieku. Twórcą idei „szkoły dla życia”, która stanowi podstawę uniwersytetu ludowego, jest duński pastor, pisarz i działacz społeczny Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig. Uznawany jest on za ojca uniwersytetów ludowych. Do dziś uniwersytety ludowe traktowane są jako duński fenomen oświatowy.

 

Koncepcja „szkoły dla życia” stanowiła odpowiedź na krytykę ówczesnego szkolnictwa duńskiego. Zdaniem Grundtviga „szkoła, gdzie chłopcy oderwani od natury, od domowego ogniska i czynnego życia, całe dnie spędzają ze zwieszonymi głowami nad książką i tablicami rachunkowymi, jest prawdziwym przekleństwem dla każdego zawodu życiowego pod słońcem, za wyjątkiem zawodu próżniaków, niewolników, złodziei itp.” (Za: Ks. Janusz Mierzwa, Podstawy religijno-społeczne słuchaczy Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej, Rzeszów 2007). Grundtvig zamiast podręczników zalecał stosować żywe słowo i zasadę poglądowości, a ograniczać nauczanie pamięciowe i kary cielesne.

Skip to content